Hình ảnh Bổn sư Thích ca trong phật giáo được tạc tượng theo nhiều tư thế khác nhau, trong đó, có loại nằm theo dáng kiết tường khi ngài nhập niết bàn, niết bàn là phước hụê vẹn toàn đạt đến cảnh giới bất sanh bất diệt. Tượng Đức Phật niết bàn có thể nói lên ý nghĩa do động quy về tịnh. Đức Phật lúc tại thế thuyết pháp giáo hoá đó đều là do tịnh sanh động, động có lúc cũng ngưng, tịnh thì vô cùng dài. Sanh mệnh của Đức Phật len lỏi khắp trời đất, lưu nhập trong thời gian vô tận nên gọi là do động quy tịnh. Bởi vì trong thánh tượng của Phật, có một dạng thị hiện niết bàn, nhưng Phật vĩnh viễn sống trong tâm của chúng ta, sáng mãi với thời gian, song hành cùng trời đất.

Theo Kinh pháp, Phật không có “chết” cái chết của phàm-phu, mà Ngài đã “nhập định”. Không phải một nhập-định hữu hạn mà vô cùng vĩnh-viễn, vì Ngài đã tận “diệt phiền-não, sinh-tử, đã lìa mọi tướng, vào chỗ vắng-lặng vô cùng vô tận”. Đây là nghĩa đại-khái của danh-từ “nhập Niết-bàn”.
Phật có thể kéo dài đời sống thêm ít lâu, nhưng Phật không làm vậy để chứng tỏ sự hiệu lực của luật vô thường, vả lại, việc làm của Ngài đã hoàn mãn, giáo pháp đã rõ ràng đầy đủ, tăng già đã thành lập vững vàng, Ngài muốn các đệ-tử tự thắp đuốc mà đi, đừng ỷ lại vào Ngài nữa. Tiểu-Thừa coi Phật là một hữu tình giống như mọi chúng sinh, chỉ khác là Ngài đã tìm được con đường thoát khổ, Ngài đã thực hành phương pháp diệt khổ và đã được hoàn toàn giác-ngộ và giải thoát. Tuy vậy Phật vẫn phải chịu cảnh già chết một lần cuối cùng, và khi được 80 tuổi, Ngài bỏ thân xác thịt để nhập Niết-Bàn, vĩnh viễn không trở lại cõi này nữa.

Tiểu-Thừa coi nhập Niết-Bàn là “khôi thân diệt trí” thân tiêu ra tro, trí cũng tận diệt, toàn thể thân mạng của loài hữu tình đều diệt hết, vĩnh viễn không còn dấu tích gì trong pháp giới, không còn trở lại cõi nào nữa. Đó là Niết-Bàn tiêu cực, thụ động, là thế giới chết, là cõi hư vô (Néant). Còn Đại Thừa coi Niết-Bàn là tích cực, là sống động, không phải một cõi, một cảnh, một tâm trạng, cũng không phải cái không ngơ, mà chỉ khi nào chứng mới biết Niết-Bàn là gì, chỉ có thể lấy trí mà nhận. Kinh Na Tiên nói rõ:”Người té vào đống lửa cháy mà vượt ra khỏi, người rớt vào huyệt chứa thây chết mà bò lên thoát, người ngã xuống hầm phân dơ mà trèo lên được, người ra khỏi vòng triền phược của tham sân si, của lo sợ sinh, già, bệnh, chết, đó là Niết-Bàn”. Tìm Niết-Bàn ở đâu? Ở trong định tâm, ở trong đạo đức. Chúng sinh dẫu sống ở đời này hay trên trời dưới biển mà giữ được lòng an định, chứng được 4 đức: Thường, Lạc, Ngã, Tịnh, nhận rõ đâu là chân, đâu là giả, thì tuy vẫn còn đi đứng nằm ngồi như mọi người, thật ra đã chứng Niết-Bàn; đến khi duyên Sa Bà đã mãn, người chứng Niết-Bàn xả nốt cái thân tứ đại như chúng ta vứt bỏ cái áo rách, và nhập Vô dư y Niết-Bàn, nhưng không phải là ở đó an hưởng một mình cảnh sung sướng an nhàn, mà phải hiện hoá muôn thân, hồi nhập Ta Bà và tới các cõi khác để cứu độ chúng sinh.

Đức Phật đã nhập Niết Bàn, nhưng gương sáng của đời Ngài vẫn còn chiếu sáng rực trước mắt chúng ta. Suốt một đời, trong 80 năm trời, không một lúc nào Ngài xao lãng mục đích tối thượng là hóa độ chúng sanh đang trầm luân trong bể khổ. Khi còn tại gia, Ngài là người ở trong địa vị có diễm phúc nhất, cao nhất của người đời, thế mà Ngài vẫn không màng tưởng đến; khi vào trong đạo, Ngài là người ở trong địa vị cao chót vót của Đạo, thế mà Ngài vẫn không chịu ở yên trong địa vị ấy, lại vất vả duỗi rong trên mọi nẻo đường bụi bặm, gai góc để đưa dắt chúng sanh lên con đường hạnh phúc an vui và giải thoát hoàn toàn. Lòng thương của Phật thật là vô lượng, ân đức của Phật thật vô biên.

Sự hy sinh cao cả, lòng từ bi rộng lớn, trí tuệ sáng suốt, ý chí dũng mãnh của Ngài không những là bao nhiêu gương sáng cho riêng hàng Phật tử, mà còn cho tất cả mọi người.

Liên hệ để biết thêm chi tiết:
CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC ĐÁ MỸ NGHỆ MỸ SƠN
Address : 135 Nguyễn Duy Trinh ,Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng
Email : vanphudat2008@gmail.com
Website : www.nonnuocstone.com
Hotline : 0905 306 180 ( Mr. Đạt)

GÍA SẢN PHẨM

♥ Bạn quan tâm về đá, muốn tìm hiểu các sản phẩm từ đá, hãy truy cập hệ thống Non Nước Stone của chúng tôi để biết thêm chi tiết:
Tags #cơ sở sản xuất tượng bổn sư thích ca bằng đá #cơ sở sản xuất tượng đá bổn sư thích ca #địa chỉ bán tượng bổn sư thích ca bằng đá #địa chỉ bán tượng đá bổn sư thích ca #địa chỉ sản xuất tượng bổn sư thích ca bằng đá #địa chỉ sản xuất tượng đá bổn sư thích ca #giá tượng bổn sư thích ca bằng đá #giá tượng bổn sư thích ca bằng đá nguyên khối #giá tượng bổn sư thích ca bằng đá tại đà nẵng #giá tượng đá bổn sư thích ca cẩm thạch #giá tượng đá bổn sư thích ca nguyên khối #giá tượng đá bổn sư thích ca tại hồ chí minh #tượng bổn sư thích ca #tượng bổn sư thích ca bằng đá #tượng bổn sư thích ca bằng đá cẩm thạch #tượng bổn sư thích ca bằng đá cao cấp #tượng bổn sư thích ca bằng đá đẹp #tượng bổn sư thích ca bằng đá giá rẻ #tượng bổn sư thích ca bằng đá nguyên khối #tượng bổn sư thích ca bằng đá non nước #tượng bổn sư thích ca bằng đá tại đà nẵng #tượng bổn sư thích ca bằng đá tại hà nội #tượng bổn sư thích ca bằng đá tại hcm #tượng bổn sư thích ca bằng đá tại hồ chí minh #tượng bổn sư thích ca bằng đá tự nhiên #tượng đá bổn sư thích ca #tượng đá bổn sư thích ca cẩm thạch #tượng đá bổn sư thích ca cao cấp #tượng đá bổn sư thích ca giá rẻ #tượng đá bổn sư thích ca nguyên khối #tượng đá bổn sư thích ca tại đà nẵng #tượng đá bổn sư thích ca tại hà nội #tượng đá bổn sư thích ca tại hcm #tượng đá bổn sư thích ca tại hồ chí minh